Yn yr UCHAF yn Gywir ymadroddion I ddechrau Sgwrs gyda Merch ar Safle

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Dynion a menywod

Gwahaniaethau rhwng y rhywiau yn Aml yn cael eu gweld Fel rhwystrau i hapusrwyddOs nad ydych yn deall Sut mae'n iawn a Dymunol i ddechrau sgwrs, sut I siarad i ferch yr Ydych yn hoffi, sut i Gysylltu a beth, yna gallwch Chi ddweud wrth y ferch Ar y erthygl hon ar Eich cyfer chi. Yr wyf yn rhannu yr Egwyddorion a'r rheolau i Siarad i ferch. I ddechrau, gadewch i ni Yn dweud bod menywod a Dynion yn debyg, maent yn Wahanol oddi wrth ei gilydd, Felly bydd yn haws i Lywio eu defnyddio yn gyfleus Ac yn gweithio strategaeth cyfathrebu. Nid yw menywod yn cael O Venus, ond mae dynion Yn dod o blaned Mawrth.

Mae ein hymennydd yn gweithio N bert lawer yr un Fath, ac eithrio ar gyfer Gyfrannol gwahaniaethau mewn rhai rhannau O'r ymennydd.

Mae hyn yn golygu ein Bod yn ymateb ac yn Ymddwyn yn yr un ffordd, A gallwn yn ddiogel yn Deall ei gilydd. Ond mae menywod yn cael Mwy uniongyrchol mater llwyd, sy'N gwneud person yn fwy Tebygol o gydymdeimlo ac o Ddarllen emosiynau. Dyna pam y ferch mae Angen i alw yn annwyl Ac yn gwneud dymunol geiriau I dagrau. Mae hyn oherwydd y ffaith Bod y corff benywaidd yn Cael ei garcharu yn ystod Genedigaeth: y ddau sgiliau yn Cael eu heb fod yn Llai pwysig nag y reddf Mamol, ac mae'r gwahaniaethau Ffisiolegol rhwng menywod a dynion Yn fwy amlwg. Mae'r gwahaniaeth hwn yn Darparu rhai gwahaniaeth mewn canfyddiad: Mae menywod yn cael eu Ffisiolegol thuedd i canfyddiad emosiynol Yn well na dynion, ac, Ar gyfartaledd, yn ei defnyddio Yn fwy aml. Nid yw hyn yn golygu Y bydd unrhyw ferch yn Fwy emosiynol nag unrhyw ddyn. Mae hyn yn golygu bod Ganddi rhai yn dechrau y Lefel yn y ffurf rhagdueddiad Na allai godi yn ystod Ei oes. Ar yr un pryd, nid Oes dim yn cael yn Y ffordd mae dynion angen I chi bwmpio i fyny Eu deallusrwydd emosiynol, ond mae Rhai pobl yn ei chael Yn anodd.

Gwahaniaeth arall sy'n gorgyffwrdd Cymdeithasol-ddiwylliannol a syniadau ystrydebol Ein bod i gyd yn Dysgu yn y broses ddysgu.

Ni allaf wneud unrhyw beth Am y peth, ei bod Yn gynhenid yn y meddylfryd Ac ar wahanol lefelau: o Ddynoliaeth i draddodiadau teuluol. Yn y rhan fwyaf o Achosion, mae merched yn tyfu I fyny i fod yn Brafiach ac yn fwy meddal Yn aml yn wan, tra Bod bechgyn yn tyfu i Fyny i fod yn gryfach Ac yn gryfach. Nid ydym mor wahanol yn Ystod plentyndod, ond diolch i Sefydlu cymdeithasol dogmas, rydym yn Tyfu i fyny mewn llawer Ffordd wahanol.

Felly, merched a dynion yn wahanol.

Ac mae'r un peth. Maent yn debyg ac nid Yn hafal ar yr un pryd. Ydy, mae'n anodd weithiau I ddynion i ddeall yr Hyn y mae merch yn meddwl. Ond nid yw gwahanol math, Felly ni ddylech roi gwahaniaethau Mewn cornel: iaith gyffredin yn Cael ei bob amser yn Dod o hyd, yn ei gofio. I ddysgu sut i gyfathrebu Yn hyderus, defnyddio ymadroddion sy'N cael eu bob amser Yn gywir gweld gan fenywod Pan fyddwch yn cwrdd â nhw. O ystyried yr atebion y Merched eu hunain, hyder a symlrwydd. Yn y rhan fwyaf o Achosion, nid ydynt yn bechgyn Maent yn cael eu cydblethu, Peidiwch â rhoi mwy o Ystyr mewn geiriau, peidiwch ag Aros am ateb neu ofyn Cwestiwn arall. Siarad â nhw yn hawdd Ac yn dda, ond yn Union fel syml ac yn rhamantus. Oherwydd eu is affeithiol a Rhianta tueddiadau, y rhan fwyaf Ohonynt, yn fwy na dim Ond pobl sy'n tueddu I siarad yn uniongyrchol â Bechgyn, mewn gwirionedd gyfathrebu'n Fwy hwylus. Glasoed hefyd yn chwarae rôl Yma: ynddo, bechgyn fel arfer Yn dysgu sut i wynebu Ei gilydd yn uniongyrchol, er Bod merched yn darganfod blas Ar gyfer dirgelwch ac yn Cynllwyn y tu ôl i Rywun llais. Un ffordd neu'r llall, Mae hyn yn duedd yn Aml yn parhau yn y Dyfodol, sy'n sylweddol cymhlethu Ei gilydd bywydau. Mae bechgyn yn aml yn Ddiffyg hyblygrwydd, tra bod merched Yn aml yn brin llinoledd. Mae ar gyfer y fath Bachgen sy'n cyfathrebu â Merch yn ymddangos yn anarferol Dirgelwch, tra bod merch, siarad  bachgen, yn dibynnu ar Benywaidd cymhlethdod mewn cyfathrebu. Bechgyn wrth eu bodd ar Gyfer ei benderfyniad, llinoledd, mwy Cytbwys cymeriad. Maent yn aml yn rhoi Help nid gyda geiriau, ond Gyda geiriau. gyda eu gwaith, maent yn Mynegi agwedd arall ar y Broblem, a oedd yn ni All y ferch ac nid Yw'n dod. Gyda bachgen, merch yn ofni Beth fydd yn cael ei Weithredu yn anghywir: bydd hi'N cymryd i ystyriaeth yn Union beth mae hi'n Teimlo, ac ni fydd yn Ceisio i fuddsoddi unrhyw arian Ychwanegol fel sy'n digwydd Yn aml ymhlith y merched. Ac wrth gwrs, mae merched Yn caru bechgyn am eu sylw. Am y cyfle i flirt. Am y ffaith bod hyn Yn anarferol cyfathrebu, y ddau Rhyngweithio gyda hi.

Ac ar y pwynt hwn, Y farn o'r ddau Ryw yn cydgyfeirio.

Mae'r dasg o siarad  merch rhyfedd, yn syrthio Mewn cariad â hi ac Yn cyfnewid chysylltiadau ar gyfer Rhagor o gyfathrebu gyda llawer Yn ymddangos yn afrealistig. Fodd bynnag, mae'n cael Ei gyflawni os ydych yn Gwybod y rheolau sylfaenol. Os ydych yn meddwl tybed Sut i ddechrau sgwrs gyda Merch a siarad am rywbeth Yn ystod y cyfarfod cyntaf, Yna mae hyn yn bloc Bach i chi.

Os yw dynion o Mars A menywod yn dod o Venus

Ar-lein Dyddio yn haws Nag yn Dyddio. Y ddau pobl yn teimlo'N ddiogel: mae pob un Ohonynt yn cael eu gofod Eu hunain, nid oes unrhyw Un yn torri i mewn I'r ffiniau ffisegol. dim gwahoddiadau. Pob rhaid i chi ei Wneud yn unig yw ysgrifennu Y ferch rhywbeth heb fod Yn ddibwys.

Nid yw o reidrwydd yn Syth yn gysylltiedig ag ef, Ond rhywbeth diddorol helo, sut Ydych chi.

Fod yn chwilfrydig am ei Ymateb i'r neges. Mantais arall o ar-lein Dyddio yn cael y cyfle I adlewyrchu. Ac yn y rhagarweiniad y Ddedfryd, ac unrhyw ymateb. Gyda'r rhan fwyaf cyfleus Adwaith, y ferch yn gallu I ymateb yn syth. Saib yn cyfathrebu yn cael Ei weld fel arfer, sydd Yn fywiog, rhyngweithio personol i Gyflawni'r yn afreal. Os ydych yn ysgrifennu ar Safle yn Dyddio gallwch alw Heibio unrhyw bachyn, oherwydd ar Y llwyfan hwn y ferch Yn ar gyfer Dyddio a dod. Gyda rhwydweithiau cymdeithasol fel, ac Yn y stori ychydig yn wahanol. Os byddwch yn penderfynu i Ddechrau cyfathrebu gyda merch o Vic, mae'n well i Esbonio pwy ydych chi a Lle mae hi'n syrthiodd Ar ei phen. Mae merch ydych yn gwybod Pwy sy'n efallai na Wedi bod eisiau i, ond Oherwydd bod y tebygolrwydd y Bydd hi'n ymateb i Gwag neges gan ddieithryn ac Nid yw ei roi yn Y sbam yn llawer is. Galwadau ffôn yn dod yn Mae'n dod yn llai Cyffredin ymarferol i ddatrys y Rhan fwyaf o'r materion Sy'n cael eu y Rhan fwyaf cyfleus ar gyfer Y negesydd.

Ffonau yn cael eu fwyaf Aml a ddefnyddir gan y Pellter gwahanu cariadon neu ffrindiau.

Felly, mae dim ond un Strategaeth dda yma: cyflwynwch eich Hun, esboniwch sut y cawsoch Y ferch nifer, ac yn Onest ddweud wrthynt yr hyn Y maent ei eisiau. Yn ddelfrydol gryno. Mae siawns y bydd y Ferch yn rhy gyfforddus yn Cael eu canolbwyntio ar y Ffordd gan Eich galwad a Sgwrs ar hyn o bryd. Felly, ydych yn siarad yn Glir, yn amlwg ac yn glir. Ceisiwch beidio i rwgnach, wneud Siarad bach, neu ledaenu y Syniad o goeden.

Mae'r dull hwn yn Cael ei ddefnyddio yn iawn Dawnus galwadau ffôn.

Gadewch i ni ddweud ar Hyn o bryd: nid oes Unrhyw pils. Nid oes unrhyw strategaeth a All eich helpu chi gysylltu Ag unrhyw un. Mae bechgyn a merched yn Hoffi gwahanol bobl. Dydyn nhw ddim yn edrych Fel mecanwaith sydd angen i Chi ddod o hyd i God neu allweddol.

Ni fydd yn gwneud.

I gyd y gallwch chi Ddilyn y rheolau o gyfathrebu A gobaith bod gyda diddordebau A'u cymeriadau y person.

Camddealltwriaeth mewn cyfathrebu yn cael Eu caniatáu. mae'n rhywbeth newydd ac Yn gyffredinol normal. Pan fyddwch chi'n cwrdd  dau o bobl â Gwahanol brofiadau, safbwyntiau, ac yn Cydlynu systemau ac yn ceisio Rhyngweithio ar y agosaf niwtral Lefel, mae'n debygol iawn Y bydd rhywbeth yn mynd O'i le.

Mae angen i chi fod Yn hyderus yn chi eich Hun a bod yn barod Ar gyfer anawsterau.

Os ydych yn teimlo bod Y cyfathrebu gyda merch wedi Dod yn y traethawd uniongyrchol Dasg, yna nid yw hyn Yn felly. Er mwyn osgoi y rhan Fwyaf o eiriau sarhaus, fod Yn un sy'n rhoi Gofal ac yn eich atgoffa Y ferch sy'n cyfathrebu Gyda hi yn bwysig i Chi, ydych wir eisiau i Ddysgu a deall. Rhyngweithio trafodaethau.

Yn dangos y lefel o Anfodlonrwydd ac yn gofyn y Ferch i wneud yr un peth.

Yn cytuno y bydd pawb Yn siarad ar unwaith ac Yn dawel os oes rhywbeth O'i le.

Wedi'r cyfan, mae'n Bob eraill, nid gelynion, a Chyfathrebu yn eich diddordeb gorau. Mae'r rhan fwyaf yn Aml yn broblemus merched yn Cyfathrebu gyda phobl ifanc. Maent yn dal i fod Yn aml yn eu gweld Fel gwrthrych, yn aml fel Peiriant adloniant, y gallwch ddod O hyd i'r allweddol.

Ond nid yw felly, a Hyd nes y clonau yn Cael eu dyfeisio, yr holl Ferched yn byw gan bobl Sydd yn awyddus i gael Eu trin yn unol â hynny.

Credaf fod canmoliaeth dylai fod Yn syml, ac yn anad Dim yn ddidwyll. Byddaf yn sicr yn cael Eich cyffwrdd gan y ganmoliaeth, Ond nad oeddech yn breuddwydio Am i mi mewn breuddwyd Ac yn dweud wrthyf bod Fy wraig yn y dyfodol. Mae'n well i ddweud Yn ddiffuant yn yr hyn Yr wyf yn ei hoffi Am ddyn: yn gwenu, gwallt, chwerthin. Mae'n ymddangos i mi Bod y cwestiwn ynghylch lleoedd Diddorol yn ferch proffil lluniau Yn y rhan fwyaf o Niwtral ac yn sylw - grabbing un.

Ac os ydych yn dechrau Talu canmoliaeth unwaith, gall fod Yn hawdd gwthio i ffwrdd.

Pwynt pwysig yw i roi Cynnig i ymlacio, gan fod Yr holl ymadroddion hyn yn Debyg i gyntaf-dosbarth cerddi. Fel arall, y ferch oddi Wrth y byddwch yn adlewyrchu Grym anweledig. Sefyll nesaf at y dyn, Oherwydd eich bod yn awyddus I guddio, a siarad yn drosiadol. Y prif beth yw peidio  troseddu y ferch yn Y sgwrs ac nid i Fod yn anghwrtais. Os ydw i'n cwrdd  rhywun, yr wyf yn Dim ond yn ceisio dod O hyd i bynciau diddorol Neu canmoliaeth da. Pwynt pwysig arall, mae angen I ni ddeall pryd y Dylech roi'r gorau i Siarad, nid ydynt yn cythruddo Y person. Mae'n ymddangos i mi Fod pan fydd yn cyfathrebu Gyda merched, mae'n bwysig Iawn i gofnodi adborth ac Nid pwysleisio pan nad yw Hi yn barod ar ei gyfer. Dyfalbarhad, wrth gwrs, yn dda, Ond nid bob amser ac Nid gyda phawb.
fideo Dyddio proffiliau Safle yn dyddio heb gofrestru sgwrs roulette ar-lein heb gofrestru i lawrlwytho'r fideo sgwrsio ar-lein yn chwilio am ddyn am berthynas difrifol fideo sgwrsio merched roulette Chatroulette ar gyfer rhad ac am ddim heb gofrestru hwyl ffonau llun Dating heb gofrestru Yn dyddio gyda rhifau ffôn