submit


Ydych chi wedi blino o mynd heibio chits o gwmpas i eich gwasgu, neu ofyn i’ch ffrindiau i helpu chi i ofyn i ferch dyn allan? Wel, beth am wneud defnydd o’r dechnoleg wrth law. Dyddio bellach yn tabŵ yn ein gwlad, ac mae llu o apps sy’n eich galluogi i chwilio partner posibl mewn dim o amser. Fodd bynnag, allan o’r holl apps hynny, dewis yr un iawn i chi yn gallu bod yn dasg anodd. Wel, nid phoeni, fel y rydym yn dod i chi ein rhestr o dating gorau apps yn India, gyda phob safle yn cael ffordd unigryw o gyflwyno gemau posibl i chi. Wel, beth ydych chi’n aros am, gadewch i ni ddechrau arni: bydd Y safle sydd angen unrhyw cyflwyniad Fideo Dyddio? Fideo Dyddio ymffrostio y defnyddiwr mwyaf sylfaen ar-lein o bobl yn chwilio am gwthio gofal neu gariad ar-lein. Mae ei algorithm, a all hefyd fod heb amheuaeth yn galw ei cynnig gwerthu unigryw, yw bod y safle wedi gallu eich cysylltu chi gyda rhywun mewn llai na munud. Yna, mae nodweddion o’r fath fel y super fel a mwy, sy’n eich galluogi i fynegi eich emosiynau ar raddfa fwy. Mae’r rhyngwyneb hefyd yn un o’r hawsaf i’w ddefnyddio, yn ymgorffori ystumiau yn y rhyngwyneb ar gyfer ymosodiadau chwith ac i’r dde, gan wneud y cyfan profiad y defnyddiwr mawr. Os ydych yn ail rhywun sydd yn newydd i’r olygfa dyddio ar-lein, Fideo Dyddio yn hawdd y prif argymhelliad i chi. Cymysgwch eich bywyd go iawn-llwybrau gyda eich safle yn dyddio hynny yw yr hyn y yn Digwydd yn y safle yn ei wneud. Y gwasanaeth tagline yn darllen,»dewch o Hyd i’r bobl yr ydych wedi croesi llwybr â»ac mae’n llythrennol yn gadael i chi wneud hynny. Bob tro y byddwch yn croesi llwybrau gyda un arall yn Digwydd aelod mewn bywyd go iawn, mae eu proffil yn dangos i fyny ar eich llinell amser. Yn debyg i eraill yn dyddio apps allan yna, unwaith y byddwch yn ail yn cyfateb â phroffil, bydd y broses yn parhau i fod yr un sgwrsio gyda nhw mewn sgwrs breifat. Fodd bynnag, y syniad syml o ddangos i bobl y byddwch wedi croesi llwybrau gyda yw’r hyn yn gosod y safle ar wahân i bobl eraill. Mae’n caniatáu i chi yn well yn gwybod y bobl o’ch cwmpas chi, yn ogystal â darganfod pobl efallai y byddwch yn cyfarfod. Y syniad y tu ôl i India yn Dyddio yn cael i roi i chi yn fwy mireinio dyddiadau yn seiliedig ar eich diddordebau ac angerdd. Mae gennych y pŵer i gael gwared ar ddarpar gemau yn seiliedig ar y pethau yr ydych yn ddim yn ei hoffi. Indiaidd yn Dyddio yn cymryd y rhan fwyaf o’r dyfalu allan o’r broses yn dyddio cyn i chi yn cael eu cyfateb. Fel y cyfryw, mae’r siawns o ddod o hyd i un person y gallwch gysylltu yn llawer uwch yn yr India yn Dyddio. Fodd bynnag, pan ddaw i ddefnyddio Indiaidd Dyddio yw bod y rhan fwyaf o ei nodweddion unigryw ei gwneud yn ofynnol i chi dalu arian go iawn, sydd efallai ddim yn apelio at y rhai. Serch hynny, os ydych chi am eich dyddiadau i gael eu dewis yn seiliedig ar eich dewis ac nid dim ond yn edrych, Indiaidd Dyddio yn beth rydych yn chwilio amdano. Yn wahanol i apps bod yn bachyn chi i fyny gyda dieithriaid, Colfach yn dilyn llwybr gwahanol yn gyfan gwbl. Hinge yn wasanaeth sy’n awyddus i sefydlu chi i fyny gyda ffrindiau ar eich ffrindiau. Mae’r safle yn defnyddio eich Facebook proffil yn rhoi i chi awgrymiadau a oedd yn cynnwys eich ffrindiau, ffrindiau-o-ffrindiau, a rd.-gradd ffrindiau. Y prif syniad yw y bydd eich ffrindiau fod yn ffrindiau gyda pobl sydd mwy neu lai yn cael yr un bersonoliaeth fel chi. Os ydych yn rhywun sy’n hoffi bod yn ffrind i ffrind, ond ni all gysylltu ag ef yn uniongyrchol ei, Colfach allai fod yn y gwasanaeth yr ydych yn chwilio amdano. Cystadlu gyda digon o eraill yn fyd-eang apps yn Wirioneddol Wyllt, sydd yn dyfwyd safle i mewn India. Mae’r safle yn cael ei wneud yn arbennig ar gyfer India ac yn cynnal un o’r mwyaf yn dyddio cymunedau yn y wlad. Mae’r gwasanaeth hefyd yn galluogi defnyddwyr i greu a llwytho i fyny fideo proffil, gan alluogi defnyddwyr i well mynegi eu hunain. Os ydych yn byw yn India ac yn chwilio am ddyddiad, yn Wirioneddol Wyllt yn un o’r ffyrdd gorau i wneud hynny. Yr wyf yn golygu, mae bob amser yn well i ddefnyddio’r safle sy’n rhestru allan senglau yn seiliedig ar eich lleoliad, ar y dde. Nid yw pawb yn chwilio am gwthio gofal, gyda dim ond am unrhyw un, ar y dde. Wel, dyna lle Woo yn dod i mewn. Woo yn dyddio paru app, sy’n canolbwyntio yn unig ar addysg dda gweithwyr proffesiynol. Gyda rhai nodweddion unigryw, megis Llais Intro, Tag Chwilio, Cwestiwn Cast a Negeseuon Uniongyrchol, y safle hwn yn profi i fod yn hytrach deniadol ar gyfer y defnyddiwr. Yn ogystal, mae yna hefyd y Woo Byd nodwedd sy’n eich helpu i ddod o hyd i bartner i chi yn fyd-eang. Woo allai fod yn newydd i’r safle yn dyddio golygfa ond mae wedi llwyddo i ennill llawer o userbase yn diolch i’w algorithm paru ac yn daclus cynllunio rhyngwyneb defnyddiwr. Coffi yn Cwrdd Bagel yn un o’r rhai mwyaf arloesol, dulliau pan ddaw i greu app dyddio. Mae’r gwasanaeth yn cael ei lleoli tuag at fenywod, gan roi mwy o bŵer drwy gymryd i ffwrdd y gêm ddyfalu. Menywod yn unig yn derbyn awgrymiadau oddi wrth y rhai guys sydd eisoes wedi dangos diddordeb mewn iddynt. Ar y llaw arall, mae’r guys yn unig yn cael y dewis i hoffi neu basio ar y gemau. Yn ogystal, mae pob defnyddiwr yn cael awgrymiadau unwaith y dydd, felly rydych yn don t yn rhaid i chi gwastraffu amser yn pori drwy’r proffiliau lluosog. Os nad ydych am i wastraff eich amser bob dydd, ond byddai dal i well i chwilio am senglau yn eich ardal sy’n cyfateb i’ch diddordebau, Coffi Cyfarfod Bagel yn bendant yn y safle i fynd gyda. Mae llawer o bobl yn well gan Geisio Dyddiad yn syml oherwydd bod y gwasanaeth s gwarant o wirio proffiliau. Er bod y sylfaen defnyddwyr yn dal i dyfu, y mwyaf plus pwynt yma yw na fyddwch byth yn baglu ar unrhyw bots neu proffiliau ffug. Nodwedd unigryw arall o’r safle yw ei fod rydych chi a bydd eich gêm, ni fydd yn gallu i weld ei gilydd proffil neu yn gwybod pwy rydych yn siarad â ac eithrio bod y ddau ohonoch wedi hoffi ei gilydd. Sgwrsio a rhyngweithio fydd yn raddol yn datgelu eich hun ac yn y person y tu ôl i’ch cyfatebol, gan roi y ddau ohonoch yn cael cyfle i ddysgu am ei gilydd personoliaeth cyn edrych. Mewn cyfnod byr iawn o amser, Mosco wedi llwyddo i ennill llawer o poblogrwydd. Ac nid dim ond ym maes dyddio, ond hefyd yn helpu pobl gwrdd â ffrindiau newydd a chymdeithasu mewn ffordd sy’n sefyll unmatched. Mae’r safle yn ymffrostio o nodweddion sy’n gadael i chi ychwanegu at eich proffil, y delweddau, fideos, cerddoriaeth ac ati, gallwch fod yn sicr o gyfarfod rhai hytrach gyffrous o bobl, sydd yn gwerthfawrogi eich maes o ddiddordeb. Yn ogystal, mae yna opsiynau ar gyfer y cyhoedd ystafell sgwrsio neu’r grŵp sgwrsio yn ogystal, gan ganiatáu i’r safle i ddyblu i fyny fel ffordd syml o gymdeithasu neu wneud ffrindiau newydd. P’un a ydych yn yn yr helfa partner neu yn edrych i wneud rhai newydd ffrindiau, Mosco wedi cael eich app. Grindr mwyaf yn y byd safle rhwydweithio cymdeithasol ar gyfer hoyw, deurywiol, traws, a queer o bobl. Yn dyddio yn llym fel y mae, ond mae’n arbennig o anodd i bobl nad ydynt yn syth fel nad oes unrhyw ffordd i wybod bod y bobl, maent yn ffansi yn cael yr un dewisiadau rhywiol neu beidio. Diolch byth, Grindr yn cymryd y dyfalu yn rhan o’r byd hoyw, deurywiol, traws, a queer dyddio, gan eu galluogi i ddod o hyd i bobl o’r un anian. Os ydych chi wedi gwahanol ddiddordebau, Grindr yn caniatáu i chi i ddod o hyd i rywun yn seiliedig ar eich diddordebau yn unig. Wedi mynd yn y dyddiau pan yn dyddio yn cael ei ystyried tabŵ mewn India. Rydym yn byw yn y byd newydd, a diolch i’r uchod-a restrir yn dyddio apps, chwilio ar gyfer eich potensial cymar yw bellach yn dasg ddiflas. Felly, pa un o’r apps hyn byddwch yn gwneud defnydd o. Gadewch i ni wybod yn y sylwadau i lawr isod. Beebalm, os gwelwch yn dda postio erthygl ar camerâu gorau(o bob categori o Gyn — Desir, camerâu mirrorless, pwynt a saethu ac ati.) ar gyfer yr holl ystodau pris ac ar gyfer yr holl penodol dibenion(Ex — ffotograffiaeth, fideo ac ati.)

About