submit


Merched rwsia yn ymhlith y rhai mwyaf prydferth yn y byd ac mae’r rhain yn lluniau yn cadarnhau hyn. Brysiwch i fyny yn gwneud hyn yn ferch — eich priodferched rwsia mae Hi’n grabs ydych yn hoffi y rwsia ferch llaw ac yn ceisio i lusgo, gyda’r geiriau: ‘mae Hi’n nid yw eisiau i gyfathrebu gyda chi,’ a ‘Tyrd yma’ (ei gariad). Neu, hyd yn oed yn fwy amlwg pan ddywedodd yn eich cyfeiriad unrhyw eiriau drwg. Yn dawel, gan dybio bod popeth yn mae’r drefn o bethau. Beth yw hi yn cael yr hawl i ddweud wrthych chi? Ac yr wyf wedi bod yn adegau pan fydd ei ffrind yn gafael a llusgo i mi. Nid wyf yn gwybod amdanoch chi, ond yr wyf yn eisiau ar adegau o’r fath i roi cic. Yr hyn mae hi wedi yr hawl i benderfynu ar gyfer ei ffrind, beth i’w wneud. Ac yn enwedig i mi. Mae hyn yn ‘i Fenywod Cyfeillgarwch’, yn hytrach na hapus am ei ffrind ei bod yn cysylltu gan nice guy, mae hi, allan o eiddigedd: ‘Sut felly. Os na fi, yna bydd yn ei gael. ‘Yn dechrau i wneud unrhyw beth i y dyn yn uno. Beth ego yn. Weithiau mae’n mynd y tu hwnt pob ffin. Yr hyn wedyn yn seducing rwsia ferch? Byddai yn cael y bag ar y gwddf ei ffrind). Neu mewn caffi, bwrdd, yn eistedd ychydig o merched yn rwsia, tua mis mai. Byddwch yn dod, byddwch yn dechrau i siarad, mae angen i chi dim ond dewis un — y dechrau. Mae hyn yn coop cyw iâr ar draws criw o snaps ar chi, nad ydych yn arllwys. Wrth gwrs, yn yr achosion yn wahanol, ond ar gyfer y rhan fwyaf ei fod yn. Rwyf am i ddweud bod yn anaml iawn yn digwydd, a gyferbyn adwaith yn (a dweud y gwir, mae’n dibynnu ar ffactorau amrywiol, gan gynnwys y ddinas. Er enghraifft, yn Samara, y ferch yn eithaf ymosodol yn hyn o beth, yn Kazan neu Moscow — yn llawer haws.) Weithiau, yn cyfathrebu gydag un o’i ffrindiau, ac mae’r eraill yn sefyll yn dawel ac yn aros. Yma. Mae hyn yn berffaith achos. Yr wyf yn fath (prin) eiliadau yn gallu helpu ond yn dweud y ffrind nad oedd hi yn ffrind go iawn, a hyd yn oed canmoliaeth. Ac yr wyf yn dweud wrthi fy mod yn esbonio yn fanwl — dyna pam yr wyf yn canmol. Os bydd yr ail yn draenio i chi, yna mae’n o leiaf yn dod i fyny y ferch a ffrind yn wir. Ac yn dweud wrthi am y peth, gallwch chi yn dal i gael ei lleoliad. Y amlygiad o syndrom hwn yn negyddol iawn ac yn annymunol ar gyfer y dynion. Yn syml, mae llawer yn cael eu llyncu ac yn pasio. Ond dim. Nid i mi. Fy myfyrwyr yn cael eu weithiau yn ddig iawn am hyn. Yr wyf yn wir yn gweld eu bod yn ddim yn neis, ac yr wyf yn credu nhw. Gan fod y rhain yn aml yn wynebu ei hun. Mae yna nifer o ffyrdd i beidio â daro i mewn iddo, neu ymladd yn ei erbyn. Er nad yw i deimlo’n negyddol, mae angen i chi i ddechrau deall bod seduction — gêm. A’r angen i ymwneud â o’r fath bethau — nad yw’n ddifrifol. Merched, yn y broses o gyfathrebu, mae’n angenrheidiol i rannu. Cyn symud ymlaen i fwy difrifol camau gweithredu. Cyn belled ag y byddwch yn peidiwch â rhannu, peidiwch â rhuthro i roi’r gorau emosiynau a kinesthetics un ohonynt. Rydych yn siarad i ddau, dim ond am eiliad, yn cymryd y llaw sydd yn fwy yn ei hoffi ac yn ei glustnodi ar yr ochr, mae’n bosibl i ddweud yn yr ail: ‘yr wyf yn gobeithio nad ydych yn meddwl)’ neu ‘n annhymerus’ yn dwyn eich cariad am funud. Mae’n bwysig iawn — peidiwch â dim ond gofyn ac yn aros am ei ganiatâd (mae hi fel arfer yn ei roi i chi), a bydd eich cwestiwn yn dim ond yn ei roi yn y enwogrwydd a THYNNU EISOES yn hoffi y llaw. Os ydych yn teimlo bod dal i fod yn ei ffrind yn dechrau i ddraenio i chi, ac ‘rydych chi’ fod yn y geiriau o ffrindiau a hefyd yn frostbite. Gallwch chi ddweud, ‘Hey, hynny yw, yn arweinydd yn eich cwmni, ‘Pam mae hi’n dweud wrthych sut i wneud hynny ac rydych yn gwrando ar. ‘Gall hyn ychydig yn effeithio ar y sefyllfa gyffredinol ac ar y seduction o ferch sy’n hoffi i chi. Yn India, yr Aifft, India, unwaith eto, yn ddall, yn ddifeddwl bywyd gyda cheffylau, cyrnol, sydd yn ei garu ef, a phwy menywod rwsia caru, yn y blynyddoedd t. Dim byd. Eto ni allai fyw un — yn welw unigedd boddhad a chodi ffesantod i gael ei ladd yn ei amser hela pobl braster yn ôl. Mae hi bellach yn eisiau — roedd yn gyfarwydd ac yn ofer. Am-yn cynnwys — dyna oedd ei hapusrwydd. Y teimlad oedd mor gwaelod. Ond yn awr y gallai alw Bolton. Ac mae hi bob amser yn dod. Roedd yn gysur mawr. Hi a ddaeth yn y cwfl, gyda ei gwallt plethedig ei gwallt, sled. Pan ydych chi’n hyderus pan fyddwch yn gwybod bod hyd yn oed os y ferch yn gwrthod, i chi bydd yn gallu i hudo y llaw arall — mae’n rhoi ymdeimlad o con. Heddiw, maent yn cael eu godro yn rhy hwyr — y Fflint dywedodd sternly. Fenywod yn rwsia yn gwybod bod fy ngŵr yn dod yn ôl tan y noson. Yn dod ataf fi, ti fenywod yn rwsia gyda mi. Connie dywedodd y ferch. Babi yn foddhaol iawn yn dawel, a Connie yn gafael yn ei a thir. Mae’r rheolau sylfaenol o seduction rwsia ferch ar y llawr dawnsio: yr wyf yn siŵr eich bod yn denu ac yn hudo merch hardd yn y dawns fod

About