submit


Er bod India wedi profi newidiadau yn ei draddodiadau yn rhannol oherwydd dylanwadau Gorllewinol, mae’r diwylliant wedi dal yn gadarn at lawer o ei thraddodiadau ac arferion. Hyn yn berthnasol i un rhanbarth o India efallai nad ydynt yn berthnasol i ranbarth arall. Mae hyn oherwydd bod India wedi tua daleithiau, pob un â gwahanol iaith, arferion ac ati. Dyddio fel rydym Orllewinwyr feddwl am y peth, yn cynnwys brofi a methu. Ein rhieni ac yn ein cymdeithas yn annog senglau i fynd allan gyda nifer o wahanol bobl. Rydym yn annog hyd i bobl sy’n debyg i ni yn eu crefydd, gwerthoedd, a statws economaidd-gymdeithasol ac sydd hefyd yn wahanol oddi wrth ein hunain. Fodd bynnag, mewn cymdeithas y Gorllewin, rydym hefyd yn rhydd i ddewis ein dyddio partneriaid. Yn dyddio ar gyfer y diben hwn fyddai’n fod yn briodol yn yr India. Yn gyffredinol, y bobl o India yn tueddu i briodi o fewn eu cymuned a bod cymunedol yn bodoli o fewn India neu y rhai Indiaidd gweddus byw mewn gwledydd eraill. Tra bo priodasau wedi eu trefnu yn dal i fod yn gyffredin yn yr India, cariad priodasau wedi ennill mewn poblogrwydd. Fodd bynnag, yn dyddio yn India ar gyfer y diben o ‘dod i adnabod’ eich gŵr yn y dyfodol. Un o’r rhesymau pam y mae’r syniad o yn dyddio yn dal i fod yn estron y bobl Indiaidd, mae’n oherwydd ei fod yn awgrymu meddwl a (eithaf posibl) cyswllt corfforol gyda llawer o bobl o’r rhyw arall. Mae llawer o rieni Indiaidd a Indiaidd cymdeithas nid ydynt yn credu mewn ‘brofi a methu’ tuag at gariad. Nid yw hyn yn dweud bod dynion Indiaidd nid oes dyddiad. Indiaidd dynion yn fwy tebygol o ddyddiad y tu allan i India na’r rhai sy’n byw yn India. Ers dyddio yn arfer arferol yn yr India, efallai y byddwch yn darganfod bod dynion Indiaidd ydynt mor gyfarwydd yn y dating arferion fel rhai diwylliannau lle dyddio yn annog. Ffactor mawr wrth i chi a bydd dyddiad yn cael ei rhiant barn, credoau, a goddefgarwch. Os oes gennych ddiddordeb yn dyddio Indiaidd dyn, yr wyf yn awgrymu eich bod ceisiwch i ddysgu am ei deulu a diwylliant gan y bydd hyn yn rhoi syniad i chi o ei gredu am briodas a’r teulu. Beth credoau gwneud ei rhieni yn dal ar ei gyfer ynghylch priodas a theulu? Bydd hyn yn eich helpu i benderfynu beth yw’r tebygolrwydd iddo yn dyddio yn ogystal â pa gyfyngiadau y gallai fod wedi unrhyw perthynas hir-dymor. Mae rhai dynion Indiaidd bydd dyddiad rhiant sengl, ac ni fydd rhai dyddiad menyw a oedd yn rhiant sengl. Mae hyn yn wir ar gyfer dyddio yn y tu allan i’r diwylliant Indiaidd. Indiaidd rhieni yn iawn, yn ofalus iawn ynghylch pwy yw eu plant yn cael eu caniatáu i hongian o gwmpas gyda neu ddyddiad. Mewn llawer o achosion nid ydynt yn hyd yn oed yn caniatáu i dyddiad ar y cyfan (mae hyn fel arfer yn pertains i ferched). Os ydynt yn cael eu caniatáu hyd yma, maent yn gyffredinol dim ond cael dyddiad eraill Indiaid sydd naill ai yn cael eu teulu, ffrindiau, yr un enw olaf, un pentref, yr un grefydd, neu ryw fath o feddyg. I lawer o rieni y disproval yn gorwedd ar y ofn bod y gwerthoedd a thraddodiadau o cymysg perthynas yn negyddu pasio i lawr o grefyddol a gwerthoedd diwylliannol yn ogystal â thraddodiadau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ac fel canlyniad byddai diwedd yr etifeddiaeth honno. Ar gyfer rhieni eraill y rhesymau dros beidio â bod eisiau eu plant i briodi neu hyd yn oed dyddiad y tu allan i’w crefydd, hil neu genedligrwydd yn amrywio, ond y canlyniad yn dal i fod yr un fath. Yn niwylliant y Gorllewin, rydym yn eu defnyddio i gyfarwyddo — yn eich wyneb gwrthdaro rhwng menyw a dyn. Ar gyfer llawer o ddiwylliannau, mae hyn yn amharchus. Yn lle hynny, y ffordd i fynd i’r afael gwahaniaethau yn breifat fel nad ydynt yn codi cywilydd ar y person arall. Wrth siarad ymhlith cyplau a theuluoedd yn India, dylech fod yn ddilys, parchus ac yn barod i ddarparu ar gyfer eu teulu gwerthoedd, arferion a thraddodiadau. India hanes yn dyddio’n ôl dros y blynyddoedd ac yn gyfoethog o ran diwylliant a thraddodiad. Un o’r cryfaf yn y traddodiadau berthnasol i briodas a sut mae cyplau yn cael eu dwyn at ei gilydd. Er bod rhai gemau yn cael eu gwneud yn seiliedig ar atyniad gilydd, y mae llawer mwy o gyplau yn y cynnyrch o priodasau wedi’u trefnu, ac yn achlysurol dating heb y cwmni nod o briodas yn meddwl yn syml, anhysbys. Byddwch yn cael amrywiaeth o opsiynau ar gyfer cyfarfod arall Indiaidd senglau. Mae’r gwefannau hyn yn cael ei ddefnyddio gan deuluoedd drefnu priodasau yn ogystal ag senglau yn chwilio am ffrind ar eu pen eu hunain. Gan ddefnyddio Indiaidd gwefan yn dyddio yn fawr yn ehangu eich opsiynau waeth sut yr ydych yn dewis i ddod o hyd i dy ffrind. Fodd bynnag, Indiaid yn dewis yn cyfarfod, dyddiad, ac yn priodi, mae un peth yn glir. Bum mil o flynyddoedd o draddodiad yn gwreiddio’n ddwfn i mewn i ddiwylliant, a bod y dewis o bartner priodas yn dal i fod yn ei ystyried yn un o’r rhai mwyaf pwysig bywyd penderfyniadau a wnaed erioed. Yn ffodus, mae’r Rhyngrwyd yn ei gwneud yn haws i gysylltu ag eraill Indiaid sy’n rhannu eich crefydd, gwerthoedd diwylliannol a nodau bywyd. Yn yr ystyr hwn, gallwch dargedu eich chwilio mewn ffordd na fyddai byth yn bosibl oddi ar y Rhyngrwyd. Efallai y byddwch yn darganfod bod y ffrind cywir i chi yn rhywun nad ydych erioed y byddai fel arall yn dod ar eu traws mewn bywyd go iawn

About