submit


Mae dros filiwn o India menywod a dynion yn byw y tu allan i India ac yn fwy na miliwn yn byw yn y DU. Mae’r galw am Indiaidd safleoedd dating wedi tyfu’n sylweddol ac rydym wedi canfod y mwyaf credadwy safleoedd ac adolygu ar eich cyfer, felly nid oes angen i dreulio awr hidlo allan y rhai gorau o blith y rhai canolig. P’un a ydych yn chwilio am rywun sydd â’r un cefndir wrth i chi, yn Indiaidd sengl, neu os ydych yn ddiddordeb yn dyddio rhywun gyda gwahanol gefndir, yma byddwch yn dod o hyd llawer iawn o bosibiliadau’n bodoli i ddod o hyd i gwraig Indiaidd neu Indiaidd dyn. Ar rai Indiaidd safleoedd sy’n dyddio, mae’n bosibl na fydd cynifer o aelodau mewn rhai ardaloedd fel y byddech yn ei hoffi. Cadwch hyn mewn cof wrth chwilio. Negeseuon yn gofyn am arian yn fwy aml na pheidio dod o sgamwyr. Peidiwch â rhoi arian i bobl nad ydych erioed wedi cwrdd. Cysgod yn un o’r gorau ar-lein priodasol gwasanaethau ein bod wedi dod ar draws ac mae ganddo tua miliwn o bobl sydd wedi llofnodi i fyny. Ers hynny, Cysgod wedi bod yn arweinydd yn y math hwn o sy’n dyddio gwasanaeth ar gyfer y gymuned Indiaidd, gyda dros filiwn o straeon llwyddiant. Mae’r wefan yn cael yn fodern, ffasiynol, yn hawdd i’w defnyddio ac mae’n un o’r ychydig a oedd yn gofyn am adborth gan eu defnyddwyr, er mwyn ei wella hyd yn oed yn fwy. Byddwch yn cael mynediad rhwydd i’r gwahanol ieithoedd a castes yn hoffi Bengali, Gwjarati, Hindi, Kannada, Malayalam. Ond gallwch hefyd gael mynediad at y Cysgod safle yn y DU os yw’n well gennych. Gallwch ddefnyddio’r ‘chwilio Smart’ i hidlo eich chwiliad drwy’r meini prawf a chi hefyd yn cael rhywfaint o bosibl yn cyfateb anfon at eich e-bost ac yn eich proffil. Cysgod yn y byd cyntaf priodasol gwefan gyda ISO: Ardystio. Mae hyn yn golygu bod Cysgod mae ansawdd y systemau a’r prosesau yn eu lle i gwrando i chi, yn deall eich anghenion a rhoi sylw iddynt. Un anghyfleustra posibl ar gyfer rhai pobl, bydd y ffaith bod yn rhaid i chi gyflwyno eich llinell dir neu ffôn ar nifer pan fyddwch yn cofrestru (gallwch ddewis pwy barn eich rhif, er). Maent yn defnyddio hyn i wirio i aelodau newydd, fel y gall defnyddwyr fod yn siwr eu bod yn edrych ar bobl go iawn. Ac, fel y maent yn y wladwriaeth yno, Cysgod nid yw’n rhannu unrhyw fanylion personol â thrydydd partïon. Maent hefyd yn cynnig profiad symudol, lle y byddwch yn gallu defnyddio naill ai SMS, Llais, WAP neu Gais Symudol i aros yn gysylltiedig. Cysgod yw mor siŵr y byddwch yn cael cysylltiadau a gemau, os nad oes gennych o leiaf dderbyn yn aelod yn y mis cyntaf, byddant yn ad-daliad ar eich premiwm cyfan ffi aelodaeth. Ers Indiaidd Sengl yn Dyddio wedi bod yn y mwyaf yn digwyddiadau a dyddio gwefan ar gyfer un Prydeinig a anwyd Indiaidd Asiaidd gweithwyr proffesiynol, gyda dros un Asiaid defnyddio’r wefan bob mis. Mae eu haelodau yn cael eu Hindŵ, Sikh ac yn Mwslimaidd senglau sy’n cael eu cynhyrchu Prydeinig. Un o’r Indiaidd Sengl sy’n Dyddio i arwain gwasanaethau yn y digwyddiad yn dyddio. Gallwch hyd yn oed guddio eich proffil gan y gwasanaeth Dyddio ar-Lein, os nad ydych yn cael eu diddordeb yn bennaf yn y digwyddiadau. Gallwch hefyd ddefnyddio’r system negeseuon i gysylltu ag aelodau eraill ac am ddim os ydych chi wedi bod i ddigwyddiad ac yn awyddus i berson drwy gyfrwng y we fod yn sengl. Indiaidd Sengl wedi Dyddio n bert system unigryw sy’n eich galluogi i anfon ateb negeseuon a dalwyd, felly y rhai sy’n derbyn eich negeseuon yn gallu darllen ac yn ateb eich neges ar gyfer rhad ac am ddim, hynny yw, waeth beth yw eu haelodaeth. Jianzhi yn un arall o’r rhai mwyaf safleoedd sy’n dyddio yn canolbwyntio ar India priodasol a priodasau wedi’u trefnu, er eu bod yn ymddangos i fod yn llawer mwy yn India nag yn y DU. Y rhan fwyaf o’u haelodau (y mae, yn ymuno dyddiol yn cael eu lleoli yn yr India, ond gallwch dal i ddod o hyd i ychydig mil yn y DU. Un o’r pethau sy’n sefyll allan yn Jianzhi yn cael eu tuag at wasanaeth cwsmeriaid: maent wedi byw sgwrsio a toll rhad ac am ddim-rhifau ffôn (dim ond yn yr India) gosod amlwg iawn ar y dudalen. Cupid yn y Cyfryngau (gyda tua miliwn o senglau yn y cyfanswm) yn arweinydd yn y farchnad mewn llawer o’r marchnadoedd rhyngwladol, un ohonynt yn yr India yn dyddio farchnad. Mae wedi modern, defnyddiwr-gyfeillgar dylunio, gyda aml-ieithog rhyngwyneb a gwasanaethau cyfieithu ac offer sy’n torri i lawr y rhwystrau yn eich galluogi i ddod o hyd i gariad, boed yn lleol yn y DU neu yn yr India. Gallwch bori llawer o Nad ydynt yn Drigolion Indiaidd (NRI) senglau proffiliau ac yn cyfathrebu â nhw drwy sgwrsio, e-bost, fideo neu negeseuon gwib. Ar eich tudalen proffil byddwch yn cael gemau posibl yn ôl eich meini prawf. Un peth rydym yn dod o hyd eithriadol yw eu bod yn ceisio i addysgu aelodau am y sgamwyr a sut i amddiffyn eu hunain yn eu herbyn. Y Indiaidd safle yn dyddio Desi Kiss yn cynnig llwyfan ar gyfer Indiaidd senglau ledled y byd (ac yn y DU) i sgwrs ac o bosibl yn cyfarfod i fyny. O gwmpas, gall yr aelodau gyfrif, ond mae llawer mwy yn y Byd Senglau gronfa ddata. Mae hyn yn ar-lein personals safle yn hytrach na phriodas safle. Felly, byddwch yn dod o hyd i bobl yma sydd yn chwilio am hamddenol dyddio neu dim ond dod i adnabod pobl. Mae hefyd yn Indiaid yn chwilio am briodas fel yn dda, os dyna beth ydych chi’n chwilio amdano. Yn y DU Indiaidd yn y gymuned rhifau o gwmpas. miliwn ac, fel y cyfryw, mae hwn yn rhif mawr pan ddaw i ar-lein yn dyddio byd yn ogystal. Mae llawer o Indiaidd o senglau sy’n cael eu allan yna ar y chwilio am gariad, y mae llawer ohonynt byddai yn hoffi i gwrdd â rhywun o fewn tebyg gefndiroedd diwylliannol a chrefyddol eu hunain. Am y rheswm hwn, mae amrywiaeth o India yn dyddio safleoedd ac apps wedi dechrau i ffynnu er mwyn darparu ar gyfer y galw. Un peth i’w nodi: Indiaidd safleoedd sy’n dyddio yn tueddu i fod yn llawer mwy o ffocws ar paru ac yn paru pobl i fyny ar gyfer y briodas, fel y traddodiad. Cysgod mae’n debyg mai dyma’r enghraifft orau yn yr achos hwn. Fodd bynnag, mae yna ychydig o safleoedd o’r fath fel Indiaidd Cupid sydd yn gweithredu yn fwy fel ar-lein personals dyddio yn hytrach yn dyddio asiantaethau. India yn wlad helaeth gyda di-ri ieithoedd, y crefyddau a thraddodiadau diwylliannol. Senglau a oedd yn llawer mwy traddodiadol gall roi diwedd ar i fyny yn chwilio am rywbeth penodol, ac felly mae llawer o safleoedd sy’n dyddio yn cael ei deilwra i gyd-fynd y noson honno. Mwslimaidd, Cristnogol a Hindŵaidd senglau gyd yn cael eu lletya ar gyfer mewn achosion fel hyn, felly mae cyfle i bawb

About