submit


Ajika Khatun, -mlwydd-oed ferch o Miramar pentref yng Ngorllewin Bengal wedi prin cyflwr meddygol sydd wedi ei hatal rhag tyfu. Ajika stopio tyfu yn union cyn ei ail ben-blwydd, pwyso yn unig. kg ac yn dal i fod angen llwy-bwydo a gofalu am aelodau ei theulu. Meddygon yn dal yn ansicr beth sydd wedi achosi ei chyflwr, ond mae wedi cael ei awgrymu y gallai hi fod wedi Laron-math corachaeth. Er gwaethaf ei gyflwr, Ajika wedi dal i fod yn profi rhai agweddau ar fywyd fel oedolyn. Er enghraifft, mewn, Ajika, a fynychwyd etholiadau lleol lle mae hi’n bwrw ei cyntaf erioed i bleidleisio. Ei mam Apala dywedodd ei bod yn derbyn ei merch yn y ffordd y mae hi. Fodd bynnag, mae hi’n ofni ar gyfer Ajika yn y dyfodol unwaith y bydd hi yw bellach yn o gwmpas i ofalu am ei

About