submit


Ie, pam peidio. Nawr, ni ddylem gael eu harwain gan rai arferion sydd wedi eu foesol gosod, ac sy’n cael eu carcharu rhyddid cyfran fawr o’r boblogaeth. Bob dydd, rydym yn gweld llawer o ddynion hŷn a oedd yn priodi yn ifanc merched — yn y dosbarthiadau i gyd, ym mhob statws. Felly, ni all fod yn groes i nid yn unig oherwydd ein bod dynion yn tra-arglwyddiaethu yn y gymdeithas. Menyw hŷn yn medru priodi dyn iau, wrth gwrs. Ie, byddai’n fod ychydig yn anodd i dorri y meddwl rhithweledigaeth o gymdeithas. bod dynion yn tra-arglwyddiaethu ac gwryw ffafrio codau cymdeithasol ond mae’n rhaid iddo gael ei dorri fel bod cydraddoldeb yn cael ei weld yn y gymdeithas. Ydych chi’n gwybod bod yn yr hen amser (hyd yn oed tan ddechrau’r ganrif), ystyriwyd nad oedd yn ddrwg o gwbl? Fy hun nain oedd mlynedd yn hŷn na fy grandpa ar adeg priodas yn (y ddau yn marw nawr) ac nad oedd y fath ffys wedyn. Mae’n dim ond ei bod wedi cymryd foesol anghywir droi i lawr y lôn a dynion yn meddwl i gael ymyl eto ar rai hyn a elwir yn gymdeithasol moeseg. Ac yn seicolegol, rydym yn derbyn hynny, ond mae’n dda i dorri’r cod moesol

About