submit


Rhannu ar Facebooks ar Twitter Cyfarfod merch am y tro cyntaf gallai ddigwydd mewn nifer o ffyrdd. Naill ai ei fod yn y cyntaf dyddiad, dyddiad deillion, yn ddamweiniol gwrthdaro tra hongian o gwmpas gyda ffrindiau gyffredin, mewn parti neu yn y cannoedd o sefyllfaoedd eraill. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhywun, yna bydd y tynged eich genhedlu ffansïo ar gyfer y ferch yr ydych yn cyfarfod am y tro cyntaf yn dibynnu ar yr argraff yr ydych yn gadael y tu ôl. Naill ai mae yn mynd i fod yn llawer mwy dyddiadau neu os oes yn mynd i fod yn llawer siom. A oes unrhyw beth a allai greu argraff ar ferch yn y cyfarfod cyntaf. Nid t unrhyw sicrwydd am hynny, ond mae rhai seicolegol cyfrifiadau, ataliol, a gwaith byrfyfyr gallu gweithio yn berffaith os ydych yn eu cyfuno gyda synnwyr cyffredin. Wedi edrych ar ffyrdd gorau i wneud argraff ar wraig gan y gallech gael mynediad i mewn ei bywyd yn y cyfarfod cyntaf. Mae’n un o’r ffyrdd gorau i greu ymddiriedolaeth ac yn dangos blas ar gyfer yr un math o ffrindiau a bywyd. Pan fyddwch yn gyfforddus gyda hi cylch, byddwch yn amlwg, ac yn eich dull o weithredu yn cario pwysau o gael ei gymeradwyo gan ei ffrindiau dibynadwy. Yn y tymor hir buddsoddiadau mewn cysylltiadau yn cael eu anaml y cymhelliad os ydych yn darllen yr awgrymiadau hyn. Nid yw merched yn ei chael hi’n ddoniol i fod yn cysylltu gan guy sydd yn disgyn anuniongyrchol cliwiau am ei godi, pan fydd popeth yn cael ei ond yn amlwg ar gyfer y ddau. Felly, dim ond yn ceisio i wneud eich ymddangosiad cyntaf tew argraff bod yn gadael y tu ôl cynffon gref am ei i fynd ar ôl. Nid oes unrhyw un yn ymddiried brags a merch yn cael ei ystyried fud os bydd hi’n hongian allan gyda dyn sydd yn cadw i guro y uffern allan o’r llwyni. Byddai merch yn o leiaf sydd â diddordeb mewn a guy sydd yn cadw rhygnu ar yr alawon ei hun valor. Yn hytrach, fod yn hyblyg ac yn cynnwys, rhywun nad t yn ymateb ar ysgogiadau, ond yn cyfrif ar yn briodol canfyddiad o’r digwyddiadau neu bobl. Yn gryno, mae»meddyliwch cyn i chi siarad». Fod yn hael dyn, pwy sydd t ymateb allan o opinionated biasness. Wrth i chi gyflawni eich rhagfwriadol deialogau, yn cadw mewn cof ei bod yn syllu i’r dde i mewn ei llygaid yn y ffordd fwyaf effeithiol i greu argraff ar ferch. Hefyd, mae’n arwydd o hyder yn y geiriau rydych yn siarad. Oni bai nad ydych yn t perffaith anog fel asiant, yna mae’n syniad gwael iawn i sied cyflym glances ar ei cromliniau, gwefusau neu cleavage tra bod hi yn siarad â chi. Achub am ddyddiadau yn y dyfodol neu eu fydd unrhyw ddyddiadau yn y dyfodol. Merched bob amser yn awyddus i wybod barn pobl eraill ynghylch sut y mae’n ymddangos, ei bersonoliaeth, ei blas ar gyfer y lliwiau, yn ei esgidiau, ei phwrs, ei gi ac mae popeth am ei hun a’r dewisiadau y mae’n eu gwneud. Felly, dim ond cadwch y sgwrs i gyd am ei. Eich sgwrs yn cael estyniad. Mae pawb yn hoffi i fod yn gwrando ac yn rhoi sylw. Gyda gwên a rhai mynegiant yr wyneb neu ystum yn dangos ei bod mewn gwirionedd ddiddordeb yn beth mae hi’n ei siarad amdano. Mae’n bwysig. Gwneud iddi deimlo ei bod yn y luckiest dyn ar y ddaear i gael cyfle o’r fath. Peidiwch â thorri ar draws ei yn rhy fawr. Gofyn cwestiynau iddi am ei hun ac yn gofyn am rai marn i yn hoffi lle y gallech gael y coffi gorau yn y dref neu yn y ganolfan siopa yw ei hoff. Menywod yn ei hoffi pan fydd rhywun gwerthoedd eu barn. Gall ymddangos i fod yn hen ffasiwn i ymddwyn fel gŵr bonheddig drwy ddal y drws ar gyfer ei i fynd i mewn i fwyty, sydd wedi ei helpu gyda’i got, llusgwch y gadair am ei a bod yn gadarnhaol yn hytrach na bod yn ddigymell wrth i chi ddewis eich galwad neu yn cymryd amser tisian, ond y merched wrth eu bodd hyd yn oed heddiw. Fel bonws, mae’r rhain yn etiquettes yn brin yn y gymdeithas fodern, felly maent yn gwneud i chi sefyll yn wahanol, yn ogystal. Mae’n awgrymu gwerthfawrogiad ar gyfer y harddwch cain o wraig. Ni fydd hi yn dymuno i hongian ar gyda chi am hir os yw eich sgyrsiau yn gymhleth ac nid oes cyswllt hi gyda’r pwnc rydych yn siarad am. Efallai y byddwch yn meddu dirwy gwybodaeth o bwnc, ond os nad yw ei maes, rydych yn ei wneud yn anghyfleus ac yn ddiflas ar gyfer ei. Hefyd, ceisiwch fod yn onest yn hytrach na thrin datganiadau neu safbwyntiau. Clecs gyda hi mewn ffordd i ddangos eich bod yn wir yn ymddiried ynddi, ac y byddai’n dod o hyd i ymlacio a fyddai’n ymatebaf eich ymddiriedolaeth. Fel y dywedwyd yn gynharach, os oes gennych synnwyr cyffredin, yna rydych eisoes yn gwybod bod yr holl mae menywod yn chwilio am ganmoliaeth daer. I gyd-fynd iddi am unrhyw un o’i nodweddion yw’r mwyaf marwol arf i dynnu sylw cyflym o wraig. Fodd bynnag, gallai merch hidlo rhad ac yn eu gorfodi canmoliaeth oddi wrth y gwir rai. Cadwch i ffwrdd oddi wrth ategu’r rhannau o’r corff gyda seductive arwyddocâd ar gyfer nid yn unig nad ydynt yn gweithio, ond gallai ddiwedd perthynas. Yn cael ei awgrymu yn eich canmol ac yn creu sylfaen gwirioneddol i arddangos eu cyfer. Menyw bob amser yn rhoi llawer o ddewis i ddyn ymddangosiad ac ymdeimlad o wisgo. Wraig yn talu sylw mawr i eich ymddangosiad allanol pan mae hi’n sylwi eich bod yn mynd at ei. Eich arddwrn gwylio, eich personoliaeth, eich steil gwallt, a hyd yn oed y persawr ydych yn ei ddefnyddio. Gall menyw yn canfod jyncis a phrofiadol flirts, felly peidiwch â cheisio i ffos eu canfyddiad gyda eich drud ar daith, yn hytrach, fod yn cynnwys yn ei gyfanrwydd personoliaeth

About