submit


Yn y gorffennol, mae pobl yn ei ddefnyddio i yn credu y dylai menyw yn dibynnu at ei dyn ar gyfer anghenion ariannol. Mae’n rhywsut yn dod yn dyn yn gyfrifoldeb i gael pethau yn cyfarfod gyda’r fenyw s gofynion. Fodd bynnag, mae amser wedi newid ac yn y cyfnod bron ar ben yn awr. Gyda menyw annibyniaeth i wedi yr un swydd fel dyn a chydraddoldeb rhwng y rhywiau yn codi ym mhob man, mae menywod yn gallu gwneud cymaint (neu hyd yn oed yn fwy) fel y mae dynion yn ei wneud. Dyna pam, y dyddiau hyn, dynion wedi un amod ychwanegol fel ei gariad deunydd: sefydlog yn ariannol. Ie, rydym yn siarad am arian. Sut i dod o hyd allan os yw dyn yn dangos Arwyddion Bod Dyn wrth ei fodd i Chi yn Ddiamod neu a yw’n Arwyddion Amodol Cariad sy’n ymwneud ag arian i mewn iddo. Oes angen mwy o eiriau, gadewch i ni gael gwybod y arwyddion o ddyn ddefnyddio menyw am arian isod: A yw ei fod yn gwybod eich bod yn dda i ffwrdd, neu ei fod yn gwybod bod eich swydd yn talu’n dda. Roedd canmoliaeth i chi am yr holl pethau materol sydd gennych. Mewn gwirionedd, ei s n glws os yw ef yn dangos Arwyddion Bod ei Fod yn Marw o Ddifrif Am i Chi, ond nid yw ef. Yr amser lle mae dyn yn cymryd y bil wedi drosodd. Ei s da i rannu yn ei hanner. Ond os bydd yn mynnu i chi dalu popeth pan ydych newydd eu bodloni, efallai ei fod yn ll yn gofyn yr un peth yn gyfnewid. Yn ôl i berthynas arbenigol, dyn wedi peth ar chi os bydd yn gofyn i chi wneud pethau ffansi. Mynd i siopa gyda’i gilydd, yn awgrymu y drud gyrchfan teithio, ac yn dewis y fanciest bwyty ar gyfer cinio. Ei s nid ei fai fod yn anodd yn ariannol. Ond ei s, nid eich cyfrifoldeb chi yw i ddatrys eu cyfer yn ogystal. Nid oes unrhyw addasadwy resymau pam y dylai fod yn benthyg eich arian pan oedd yn dal i fod yn gallu gweithio ar ei ben ei hun. Roedd yn rhannu ei bywyd yn anodd stori heb unrhyw fwriad. Wrth gwrs, mae am i chi i fenthyg iddo rhywfaint o bychod. Yn ôl pob tebyg rydych yn cerdded peiriant arian ar ei gyfer. Dyfnaf y galon byth yn gorwedd. Dim ond fod yn onest gyda chi eich hun os ydych yn teimlo bod rywsut, mae’n anelu am eich arian, a byth yn ddiffuant yn caru chi. Nid yn unig ei fod yn ddi-waith, ond ei fod yn byw ei fywyd yn uwch na’r un gyda swyddi da. Mae’n gweithredu fel os yw ei fod wedi llawer o arian ac nid i lawr i ddaear math o gwbl. Weithiau rydym yn methu gweld ein hunain yn dda ac mae ein hamgylchedd yn gallu gweld yn well. Dydych chi byth yn gwybod ei fod yn dangos arwyddion o ddyn ddefnyddio menyw am arian, ond mae ei s yn eithaf amlwg i eich ffrindiau. Os yw dyn wrth ei fodd i chi yn gywir, byddai wedi cynlluniau ar gyfer eich perthynas yn ei flaen. Ond os bydd yn byth yn dangos Arwyddion Bod Eich Cariad yn Mynd i Gynnig cyn bo hir, yn cwestiynu ei didwylledd i chi. Fel mae’r amser yn mynd heibio, efe yn araf yn gofyn i chi i gymryd rhan ar gyfer ei chyfrifoldeb ariannol. Mae’n ll yn dweud wrthych ei fod yn brin o arian ac yn esgus i ofyn eich helpu i dalu i fyny biliau ffôn, biliau trydan, a bwydydd heb fwriad i dalu i chi yn ôl. Mae ei s yn iawn i ddyn a menyw i angen ei gilydd i helpu, ond nid yn iawn os y ffafrio yn cael eu byth yn dod i ben. Yr hyn y mae’n ei wneud uchod yn enghraifft concrid sut mae’n gofyn i chi am ffafr. A ydych yn teimlo troseddu, brifo, neu yn siomedig gyda ei weithredu, ei fod byth yn poeni. Mae’r holl ei fod yn gwybod a yw arian, arian, ac arian. Ef byth yn hyd yn oed yn trafferthu ymddiheuro. Mae hyn yn Arwyddion Nid yw yn Barod ar gyfer Perthynas Go iawn. Bydd amser lle rydych yn brin o arian ac yn eich cyfrif banc eisoes wedi wag. Wel, y dyn hwn nid t yn gofalu am hynny. Nid t eisiau i chi wybod a oes gennych arian neu beidio. Cyn belled ag y byddwch yn gwybod iddo, nid yn unig ei fod yn gofyn i chi am (ariannol) blaid, ond hefyd yn defnyddio eich anifeiliaid o dan y benthyca alibi. Fod yn rhif un yn defnyddio eich car, eich ffôn, ac yn eich gwerthfawr eraill bwydydd. Ei garedigrwydd a fyddai’n rhoi’r gorau i ar ryw bwynt. Yna efe a dechrau i ofyn i chi i dalu biliau bob tro y byddwch yn bwyta gyda’i gilydd, gwylio ffilmiau neu wneud neges at ei gilydd. Wel, mae hyn yn Arwyddion o Berthynas Afiach gyda Chariad. Bob tro y byddwch yn angen iddo, ei fod bob amser yn brysur gyda rhywbeth. Ef byth yn yno i chi pan fydd ei angen, ond yn sydyn yn ymddangos allan o unman pan mae angen rhywbeth oddi wrthych. Cael gwared ar y Arwyddion a Guy yn Unig yn Awyddus i fod yn Ffrindiau gyda Budd-daliadau gyda chi. Ar gyfer ein hanwyliaid, rhodd yw t wedi i fod yn rhywbeth drud a ffansi. Rhoddion yn cael eu golygu i ddangos eich cariad a didwylledd. Beth os ydych chi byth yn cael un oddi wrtho tra byddwch yn rhoi iddo popeth. P’un a ydych yn rhoi rhai yn gwneud i fyny ar, neu yn newid eich steil gwallt, yr holl bethau yr ydych yn ei wneud yn ddiddorol i ef. Pam. Nid oes unrhyw reswm arall yn hytrach nag ei fod yn syml, gan ddefnyddio yr ydych am arian. Felly, y rhai yn arwyddion dyn defnyddio menyw am arian. Yr ydych yn gwylio allan yn well ar gyfer y math hwn o ddyn oherwydd eu bod yn llythrennol ym mhob man. Adeiladu perthynas allan o gariad, fel y gallai popeth yn cael ei setlo yn ddiweddarach. Gadewch iddo ar gyfer da, oherwydd bydd miliynau o guys yn well nag ef. Symud ymlaen gall fod yn anodd, ond dyma Ffordd i Symud ymlaen ar Ôl Berthynas Wael

About