submit


Mae pob merch yn hardd yn ei ffordd ei hun. Ond bydd y nodweddion sy’n ei gwneud yn ferch Indiaidd yn unigryw yn ei ras, anhunanoldeb ac yn rhinwedd. Mae hi hefyd yn eithaf mae person yn ofni Duw, ac mae wedi cryf o werthoedd a chredoau. Mae hi’n poeni llawer am ei deulu ac ychydig iawn merched fyddai’n gwneud pethau yn erbyn eu rhieni yn dymuno. Hi yn credu mewn cael dim ond un dyn yn ei oes partner. Felly, unweddog dyn yw ei flaenoriaeth uchaf ymhlith yr holl bobl eraill. Mae’r rhan fwyaf o merched Indiaidd yn perthyn i dref a dinas yn gwisgo jîns a crys-t. Ond ar gyfer unrhyw ŵyl neu achlysur fel priodas ac ati, mae hi’n well gan y Indiaidd traddodiadol gwisg o sari a churidar. Nawr eich bod yn gwybod am rai o’r gorau nodweddion Indiaidd merched, efallai y byddwch yn nerfus ynghylch ei dyddio. Ond yn fuan byddwch yn dod o hyd allan nad oes dim i’w ofni. Mae hi efallai na fydd yn hawdd i greu argraff, ond unwaith y mae hi mewn perthynas gyda chi, bydd yn caru chi drwy gydol ei bywyd. Felly, gadewch i s yn trafod am sut i ddod o hyd i gariad yn yr India. Yn gyntaf, yn edrych am ferch gyda nhw efallai y byddwch yn teimlo’n gyfforddus. Byddwch yn gwybod hyn oherwydd y ffaith y byddwch yn teimlo yn dawel ac yn hapus bob amser yw hi o gwmpas. Os ydych yn hoffi ferch Indiaidd, yna peidiwch â dechrau cellwair caru gyda hi yn syth. Bydd detest ar unwaith ac yn ymatal rhag cael unrhyw sgwrs bellach gyda chi. Dechreuwch drwy siarad gyda hi n glws yn barchus a chwrtais ffordd. Canolbwyntio ar fod yn ei ffrind ar y dechrau. Gallwch gymryd ysbrydoliaeth o Ranbir Kapoor yn steil gwallt i wneud argraff ar eich dyddiad cyntaf. Fod yn hyderus wrth siarad gan fod merched yn hoffi bechgyn yn hyderus ond nid yn drahaus rhai. Cyflwynwch eich hun ac yn dechrau drwy gael hawdd sgwrs. Fod yn onest am eich hun. Gofynnwch rhai cwestiynau am ei fod yn rhy ac yn gwneud ei chwerthin. Mae merched fel bechgyn sydd yn gallu gwneud iddyn nhw chwerthin. Cadwch y sgwrs gyfeillgar ac ysgafn. Os bydd hi’n hoffi i chi, yna byddai hi yn dangos diddordeb mewn siarad â chi eto ac yn y diwedd byddai taro i fyny cyfeillgarwch gyda chi. Gadewch eich bond o gyfeillgarwch yn tyfu yn gryfach, ac yna byddwch yn teimlo ei bod hi wrth ei bodd yn treulio rhan fwyaf o’i amser gyda chi. Pan mae hi yn dod yn gyfforddus yn siarad â chi yn gallu galw ei. Ond nid ydynt yn cadw poeni ei ffonio hi bob awr neu ddwy. Siarad gyda hi a gofyn iddi am ei diwylliannau a gwyliau yn India. Fod yn hyderus ac yn rhoi ei didwyll canmoliaeth o bryd i’w gilydd. Talu sylw tra bod hi yn siarad ac yn gofyn rhai cwestiynau am ei theulu. Indiaidd merched fel bechgyn sy’n cymryd diddordeb gwirioneddol yn ei aelodau o’r teulu. Rhoi ei holl eich sylw a dangos ei bod yn eich gofal. Gan nad oes amser penodol ar ôl hynny, dylech gynnig, yn cymryd eich amser eich hun ac yn penderfynu pryd y byddwch yn rhannu eich calon s awydd gyda hi. Gofyn hi allan i le tawel lle ni fyddwch yn torri ar draws. Hefyd, cyn i chi ofyn hi allan gwirio nad yw hi’n mewn hwyliau drwg. Gofyn hi allan os nad oedd hi yn hapus ac yn canolbwyntio. Yn olaf, pan fydd hi’n cwrdd i chi, ar y cyntaf yn gwneud rhai siarad bach. Yna gofynnwch iddi yn onest ac yn uniongyrchol ag y bo modd i chi fod eich cariad. Gwnewch yn siwr bod tra bod gofyn iddi rydych chi edrych yn uniongyrchol i mewn ei llygaid a bod yn hyderus wrth fynegi eich teimladau. Os bydd hi’n dweud ie, yna, yn dathlu ac yn rhoi hug a mynegi eich cyffro. Ond os hi eisiau i fod yr un ffrindiau, yna dim ond bod yn gwrtais ac yn barchus. Peidiwch â dweud unrhyw beth i sarhad iddi. Bydd hyn yn gadael hi gyda argraff dda o chi o ganlyniad i sydd, efallai ar ôl peth amser gall hi yn syrthio mewn cariad gyda chi. Os yw hi wedi cytuno i gael eich gariad, ac yna cymryd ei fod yn araf ac yn gwneud ymdrech i gadw’r berthynas hapus a bywiog. Gwneud pethau newydd gyda’ch gilydd y mae’r ddau ohonoch yn caru ac yn treulio amser gyda’i gilydd. Byth yn ei gymryd yn ganiataol. Canolbwyntio ar y presennol ac yn mwynhau pob eiliad ddau ohonoch yn treulio gyda’i gilydd. Efallai y byddwch hefyd angen rhai awgrymiadau hyn ar sut i yn dyddio gwraig Indiaidd pan fyddwch chi’n estron. Os ydych chi eisiau darllen erthyglau tebyg i Sut i ddod o hyd i Gariad yn India, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â’n Sentimental perthynas categori

About