Annwyl dynion, menywod Indiaidd eisiau mwy o RHYW. Times of India

Pen-Blwydd Hapus Timur Ali Khan

Awgrymiadau deiet o Karena Kapoor Khan i fynd hyfryd plentyn yn union fel Timurffurflen y mwyaf dof llawer, sy'n anaml yn dewis i siarad am eu boddhad rhywiol neu diffyg ohono. Wel, yn edrych fel eich bod wedi dim ond cael eu profi yn anghywir.

a mwy o fenywod yn dod allan o'r cwpwrdd am eu anfodlonrwydd rhywiol, yn arbennig y rhai priod.

Rydym yn siarad gyda'r meddyg, sydd wedi bod yn gweithio dros y blynyddoedd gyda chyplau i helpu nhw i rhoi eu priodasau yn ôl at ei gilydd ac yn y datguddiad am yr rhywiol rhwystredigaethau o'r menywod Indiaidd oedd yn gwbl syfrdanol.

Yn ôl i Khanna, y rhan fwyaf o fenywod Indiaidd wedi dechrau cwyno am ddiffyg rhyw, gan fod y gyrfaoedd prysur o eu gwŷr' partneriaid nid yn cael eu gadael gyda nhw digon o amser ar gyfer a gan fod menywod yn ymwybodol iawn o orgasms ac yn ymgorfforiad o boddhad rhywiol, nid ydynt yn barod i gyfaddawdu anymore."Rwyf wedi cael gwahanol gyplau yn cerdded i mewn i fy clinig, sydd wedi nid yw hyd yn oed consummated eu priodas yn briodol.

Mae rhai o'r newydd briodi nid ydynt wedi cael rhyw mwy nag y gwaith yn y cyfnod o un flwyddyn, ei bod yn frawychus a menywod yn y priodasau hyn yn unrhyw beth ond yn hapus. Dr Khanna yn priodoli hyn rhywiol anfodlonrwydd yn bennaf at y ffaith bod cynnydd yn y nifer o Indiaidd o ddynion yn ceisio emosiynol cyfoethogi yn eu priodasau ac oherwydd eu bod yn arwain bywydau prysur, maent yn cael eu dewis ar gyfer cyswllt emosiynol dros rhywiol un.

Fel y Khanna, diffyg rhyw yn un o'r prif resymau mae rhai menywod Indiaidd wedi dechrau cychwyn materion extramarital, oherwydd eu gwŷr yn gallu i gyflawni eu dyheadau cnawdol."Pan fydd dynion yn methu â neilltuo amser i eu gwragedd, mae gwell hanner yn dechrau teimlo'n hanwybyddu ac mae rhai ohonynt hyd yn oed yn mynd i'r graddau o avenging y anwybodaeth gan ddechrau materion gyda dynion, sydd yn hanner ei oedran.

Y rhan orau - y merched hyn yn gwneud yn siŵr y gwŷr i gael gwybod am y peth. Beth sydd yn fwy, pan fydd eu gwryw partneriaid yn dilyn yr un llwybr, mae'r rhain yn iawn i fenywod gael y safon dwbl o beidio ā chymeradwyo'r anghyfreithlon materion eu partneriaid perthnasol,"Dr Nisha roedd a ddyfynnir yn dweud, er bod yn egluro i ba raddau y menywod Indiaidd yn barod i fynd i pleser eu hunain. Fel y Khanna, mae menywod yn byw mewn byd ffug ac maent yn ymddangos yn mynd yn obsesiwn gyda rhywiol satiation yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn y gallant ei wneud i wneud eu gwaith priodas. Gofynnodd beth mae hi yn awgrymu i gyplau, sydd ar fin ysgariad oherwydd diffyg rhyw, Khanna quips,"yn y pen Draw, mae'r aeddfed partner i weithio ar i achub y briodas drwy fynd i'r afael â'r disgwyliadau afrealistig eu partner. Maent yn rhaid i fod yn dweud bod rhyw yn cael dim ond un cynhwysyn pwysig at y rysáit a elwir yn 'briodas', ac mae'n nid yn unig yn cynhwysyn pwysig."Ymatal rhag postio sylwadau sy'n cael eu yn anweddus, difenwol neu llidiol, ac nid ydynt yn ymroi mewn ymosodiadau personol, galw enwau neu annog casineb yn erbyn unrhyw gymuned.

Amseroedd Adloniant, ffordd o Fyw TV diwydiant hyrwyddo ar wefan ac yn cario hysbysebion golygyddol a brodorol hysbysebu.
sgwrsio fideo gyda merched mlynedd Sgwrsio oddi wrth eich ffôn ar gyfer rhad ac am ddim adnabod dynion fideo Dating heb gofrestru ac am ddim safleoedd sy'n Dyddio i oedolion Dyddio gofrestru am ddim archwilio sgwrsio fideo gyda merched fideo sgwrsio heb gofrestru gyda merched fideo live chat